Kitle Fonlaması Sistemi’nde ilk pay ihracı gerçekleştiKitle Fonlaması Sistemi uygulamasının hayata geçirildiği Nisan 2021’den itibaren 10 adet platform ile entegrasyon süreçleri tamamlandı.


Kitle Fonlaması Sistemi'nde ilk pay ihracı gerçekleşti

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 3 Ekim 2019 tarihli “Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği” çerçevesinde, tarafların kitle fonlaması faaliyetleri kapsamında işlemlerini gerçekleştirecekleri altyapının hazırlanması konusunda Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ’ye (MKK)  görev verildi.

MKK’nın yürüttüğü “Kitle Fonlaması Sistemi (KFS)” projesi uygulama, geliştirme, yazılım ve test çalışmaları tamamlandı.

MKK tarafından belirlenen şartları yerine getirerek, entegrasyon testlerini tamamlayan ve düzenlenen uygunluk beyanı kapsamında sözleşme imzalayan 2 adet platformun SPK tarafından listeye alınmalarını izleyen süreçte, KFS’de üye tanımlamaları yapıldı.

KFS’DE 10 PLATFORMUN ENTEGRASYONU TAMAMLANDI

Uygulamanın hayata geçirildiği Nisan 2021’den itibaren 10 adet platform ile entegrasyon süreçleri tamamlandı. Proje tanımlama ve fonlama faaliyetleri devam eden Fonbulucu-Global Kitle Fonlama Platformu AŞ tarafından, 5 adet proje kapsamında 2 milyon 360 bin lira fon talebi oluşturuldu.

Sisteme 1.617 üye (kayıtlı yatırımcı) tanımlanırken toplam 1.028 fonlama talebi iletildi. Mevcut durum itibarıyla başarılı olarak tamamlanan 2 adet projeye, 714 fonlama talebi ile 1 milyon 252 bin lira tutarında fon sağlandı.

Kitle Fonlaması Sistemi nde ilk pay ihracı gerçekleşti #1

AKILLI BAKTERİ TEKNOLOJİSİ İLE İLK PAY İHRACI GERÇEKLEŞTİ

“Akıllı Bakteri Teknolojisi” projesinin, sistemdeki tüm aşamaları tamamlanarak ilgili girişim şirketinin 350 bin lira/Nominal değerdeki şirket paylarının da MKK’nın Merkezi Kaydi Sistemi’nde (MKS) kayden ihracı gerçekleşti, sağladıkları fon karşılığı olarak şirket payları, fonlayan yatırımcı hesaplarına aktarıldı.

Söz konusu paylar, yatırımcılar tarafından yine MKK’nın “e-YATIRIMCI: Yatırımcı Bilgi Merkezi” üzerinden izlenebiliyor ya da raporlanabiliyor. Tanımlı diğer 3 adet projenin yatırımcı fonlama faaliyetleri devam ediyor.

PLATFORMLAR, KONTROL VE ONAY AŞAMALARINDAN GEÇİYOR

MKK tarafından hazırlanan Kitle Fonlaması Sistemi’nde; platformlar tarafından, yatırım komitelerinin uygun bulduğu girişimci ve/veya girişim şirketlerinin projeleri tanımlanmakta. Projelere fon sağlamak isteyen yatırımcılar ilgilendikleri projeler için fon toplayan platformlara üye olarak fonlama taleplerini iletiyor. Fon aktarımı yapacak yatırımcıların platform üyelikleri esnasında paylaştıkları kimlik bilgileri e-Devlet sisteminde kontrol edilerek doğrulama sonrasında yatırım sınırlarının kontrolü ile girişimci ve/veya girişim şirketine ilişkin fon toplama limit kontrolleri sistem tarafından gerçekleştiriliyor.

Kitle Fonlaması Sistemi nde ilk pay ihracı gerçekleşti #2

ONAY AŞAMALARI SİSTEMİN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

Düzenleme kapsamında yer aldığı üzere platformların, çeşitli şartları sağlamasına ilişkin kontrol ve onay aşamalarından geçiyor olması, projelerin bir komite tarafından belirlenmesi, belirlenmiş olan limitler, merkezi kontrol sistemi, payların katılımcı hesaplarında oluşumuna kadar, fonların bir emanet yetkilisi tarafından bloke edilmesi gibi unsurlar, sistemin güvenliği açısından önem taşıyor.

Kitle fonlaması, Türkiye’de katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek teknolojik ürün ve hizmet üretimini planlayan iş fikirleri ile girişim şirketlerinin ihtiyaç duyduğu finansal kaynakların toplanması amacıyla oluşturulan yenilikçi bir yatırım sistemi. Kitle fonlamasında saklamacı kuruluş olarak görevlendirilen MKK, bu süreçte merkezi bir konumda bulunarak sistemin tüm paydaşlarına güvenilir ve kontrollü bir sistem oluşumu adına servis sağlıyor. Düzenleme itibarıyla; MKK, kitle fonlaması platformları, emanet yetkilileri (İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve düzenleme kapsamında belirtilen şartları taşıyan diğer portföy saklayıcıları), girişimci ve/veya girişim şirketi ve yatırımcılar, sistemin paydaşları olarak belirlendi.

“BİRÇOK SAKLAMA HİZMETİ VERİYORUZ”

MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan, kitle fonlamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin Merkezi Saklama Kuruluşu olarak Borsa İstanbul piyasalarının yanı sıra birçok alanda saklama hizmeti verdiklerini belirtti.

Kitle Fonlaması Sistemi nde ilk pay ihracı gerçekleşti #3

“TÜRKİYE’NİN MERKEZİ SAKLAMA KURULUŞU OLARAK YENİ ÜRÜNLERİMİZİ DUYURACAĞIZ”

MKK’nın, SPK’nın “Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği” çerçevesinde Kitle Fonlaması Sistemi’nin saklamacı kuruluşu olarak görevlendirildiğini ve KFS’de ilk fonlamayı sağlayan girişim şirketi paylarının Merkezi Kaydi Sisteminde kayden ihracının gerçekleştiğini söyleyen Arıkan, “Söz konusu paylar, yatırımcılar tarafından e-YATIRIMCI: Yatırımcı Bilgi Merkezi hizmetimiz üzerinden dijital ortamda izlenebilmektedir. Türkiye’de girişimcilik ekosistemini destekleyerek, küçük tasarrufları büyük yatırımlara dönüştürecek olan Kitle Fonlaması Sisteminde ilk pay ihracının hayırlı olmasını diliyor, sisteme yönelik hem girişimcilerin hem de yatırımcıların artan ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz.” dedi.

Arıkan, merkezi saklama rolünün yanı sıra veri depolama ve raporlama, kurumsal yönetim ve yatırımcı hizmetleri ile birçok alanda hizmet sağladığının altını çizdi.

Ana faaliyet alanı olan sermaye piyasalarındaki saklamacı rolüne eklenen KFS’nin yanı sıra ​Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nda (TÜRİB) işlem gören Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) ve Hamiline Pay Kayıt Sistemi (HPKS) ile anonim şirketlerin hamiline payların izlenmesi gibi birçok alanda saklama hizmetleri sunduklarını anlatan Arıkan, şunları kaydetti:

“Yaygınlaşması için çalıştığımız e-Genel Kurulu Sistemi (e-GKS) ve e-Yönetim Kurulu Sistemi (e-YKS) ile zaten sunmakta olduğumuz Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) hizmetleriyle birlikte Türkiye’de kurumsal yönetim ikliminin gelişimine katkı sağlamaktayız. Veri ve teknoloji şirketi vizyonumuzla ortaya koyduğumuz Veri Analiz Platformu (VAP), sermaye piyasalarının büyüme ve gelişimi hızlanırken sistemik riskin gözetilerek finansal istikrarın korunmasının desteklenmesine katkıda bulunmayı amaçlayan Yatırımcı Risk Takip Sistemi (YRTS) gibi hizmetlerimizi daha da geliştiriyoruz. 2021 yılı içinde duyuracağımız yeni ürünlerimizle hizmet verdiğimiz alanlarda daha fazla katkı sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir