Resmi Gazete 7 Ağustos 2021Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 7 Ağustos 2021 Cumartesi tarihli Resmi Gazete’nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 7 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararları..


Resmi Gazete 7 Ağustos 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 7 Ağustos 2021 tarihli ve 31561 sayılı Resmi Gazete’nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 7 Ağustos 2021 Cumartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 7 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararları…

7 AĞUSTOS 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türk-Macar Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4360)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4361)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 23 Haziran 1994 Tarihinde Akdedilen Hava Taşımacılığı Anlaşması’nı Tadil Eden Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4362)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4363)

–– Türkiye Cumhuriyeti ve Karadağ Arasında Karadağ Vatandaşlarına Konsolosluk Yardımı Sunulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4364)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Konya İli, Karatay İlçesi, Aziziye ve Çelebi Mahalleleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesi ile 6/11/2019 Tarihli ve 1747 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4365)

–– Konya İli, Karatay İlçesi, Aziziye, Akçeşme, Sarıyakup ve 19 Mahalleleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4366)

–– Konya İli, Meram İlçesi, Şükran, 18 ve 20 Mahalleleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4367)

–– Mardin İli, Midyat İlçesi, Acırlı, Budaklı ve Ortaçarşı Mahalleleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4368)

–– Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Kumdere Mahalleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4369)

–– Mardin İli, Midyat İlçesi, Acırlı, Akçakaya, Bağlar, Işıklar ve Ulucami Mahalleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4370)

YÖNETMELİKLER

–– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Taşınmaz Satış ve Kiraya Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 06/08/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ve 118 Sayılı Kararları

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/08/2021 Tarihli ve 10349 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 2, 9, 15 ve 16. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete 7 Ağustos 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir