Yapılandırma kapsamında KDV artırımı düzenlenmesi yapıldıYapılandırma Kanunu kapsamında KDV artırımında bulunanların “özel esaslar” karşısındaki durumu yeniden düzenlenerek, konu ile ilgili sorulara cevap arayanlar için daha somut hale getirildi.


Yapılandırma kapsamında KDV artırımı düzenlenmesi yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KDV ARTIRIMINDAKİ ÖZEL ESASLARDA DÜZENLEME YAPILDI

Tebliğle 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında KDV artırımında bulunanların “özel esaslar” karşısındaki durumu düzenlendi.

KDV ARTIRIM TUTARI ÖDENDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN ÖZEL KAPSAMDAN ÇIKILIYOR

Buna göre, Aralık 2020 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin haklarında bu tebliğ kapsamında, sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma, beyanname vermeme, adresinde bulunamama, defter ve belge ibraz etmeme olumsuz tespitleri bulunan ve bu nedenle özel esaslara tabİi olan mükelleflerden, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak, 7326 sayılı Kanun’un ilgili maddesi kapsamında KDV artırımında bulunanlar, artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkarılacak.

Yapılandırma kapsamında KDV artırımı düzenlenmesi yapıldı #1

ÖDEMELERDE YAŞANACAK AKSAMALARDA TEMİNAT PARAYA DÖNÜŞECEK

Ayrıca, taksit uygulamasından faydalanan mükelleflerin hesaplanan tutarların tamamı ile bir taksite ait tutarın yüzde 10’u kadar banka teminat mektubu (herhangi bir kısıtlayıcı şart taşımaması gerekiyor), devlet tahvili veya Hazine bonosu cinsinden teminat göstermeleri halinde taksitlerin tamamının ödenmesi beklenmeksizin genel esaslara dönüşleri sağlanacak. Bu şekilde teminat gösteren mükelleflerin söz konusu kanunun verdiği haktan daha fazla taksiti aksatmaları halinde, ödenmemiş taksitler muaccel hale gelecek ve kalan borcun tamamı teminatın paraya dönüştürülmesi yoluyla tahsil edilecek.

Yapılandırma kapsamında KDV artırımı düzenlenmesi yapıldı #2

2016 VE 2017’DE ARTIRIMDAN YARARLANANLARIN DURUMU NETLEŞTİ

7143 sayılı Kanun kapsamında 2016 ve 2017 yılları için artırımdan yararlanmış olanların genel esaslara dönüşünde, yararlanma koşullarının ihlal edilmemiş olması koşuluyla bu yıllar için yeniden artırımda bulunulması şartı aranmayacak.

2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin 7326 sayılı Kanun’un ilgili maddesi doğrultusunda KDV artırımında bulunarak özel esaslar kapsamından çıkarılan mükellefler, artırımda bulunulan yıllar için belirlenen olumsuzluklar kapsamında tekrar özel esaslara alınmayacak.

Özel esaslar kapsamında olmadığı halde KDV artırımında bulunmuş mükellefler, artırımda bulundukları yıllarda alım yaptıkları mükelleflerle ilgili olumsuzluklar için yapılacak tespitler dolayısıyla özel esaslar kapsamında değerlendirilmeyecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir